سرای تاریخ
سرای تاریخ |مرجعی کامل درباره تاریخ ایران و جهان
 موقعیت شما در سایت : سرای تاریخ » صفحه نخست » باستان » حربه جدید ایرانستیزان: هخامنشیان را رها کنید، اشکانیان را بچسبید!!!
خبرهای سایت

پس از ناکامی بزرگ ایران‌ستیزان در تخریب ایران باستان و استقبال گسترده جوانان از هویت باستانی ایرانیان، گویا اخیرا همان ایران‌ستیزان سابق به دنبال تغییر سیاست‌های خود هستند و می‌خواهند اشکانیان را در برابر هخامنشیان علم کنند!!

آنها مانند همیشه تبلیغ می‌کنند که هخامنشیان دوست‌دار یهود بودند و یهودیان هخامنشیان را بزرگ کردند. این در حالی است که یهودیان در آثار هخامنشیان بسیار کمرنگ هستند به طوری که حتی یک نقش برجسته از یهودیان در پارسه (تخت جمشید) وجود ندارد. در هیچ کدام از کتیبه‌های هخامنشی اشاره‌ای به یهودیان نمی‌شود، حتی در استوانه کوروش بزرگ اشاره مستقیم به یهودیان نشده است. این نشان می‌دهد که هخامتشیان چندان نگاه ویژه‌ای به یهودیان نداشتند‌ و این قوم مانند دیگر اقوام از آزادی مذهبی در روزگار آباد هخامنشیان برخوردار بودند.

اما ایران‌ستیزان سابق با تکرار همان ادعاها درباره هخامنشیان اخیرا اظهار می‌کنند که اشکانیان با شکوه‌تر از هخامنشیان بودند و از انجایی که اشکانیان در برابر روم ایستادگی کردند، غربی‌ها تاریخ آنها را تحریف کردند و چیزی درباره آنها نمی‌گویند!!!

این در حالی است که اشکانیان خود را از نوادگان هخامنشیان می‌دانستند و به دنبال احیای شاهنشاهی هخامنشی بودند. اتفاقا هنوز هم بهترین کتاب‌ها درباره تاریخ اشکانی، کار پژوهشگران غربی است!!!

بدون تردید اشکانیان تمدن بزرگی را به وجود آوردند و اساسا با توجه به تحولات تاریخی نمی‌توان برتری برای یکی از سلسله‌های ایرانی قائل شد چرا که هر کدام ویژگی‌های خود را داشتند.

بحث تاریخی درباره اشکانیان و منابع آن عصر یک بحث دانشگاهی است و به راستی تاریخ اشکانیان جای کار زیادی دارد. به ویژه اگر باستان‌شناسی درباره اشکانیان به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد داده‌ها و اسناد قابل قبول تری درباره آنها بدست می‌آید و ما را به شناخت بیشتر اشکانیان نزدیک می‌کند.

تردیدی نیست که هم در میان هخامنشیان و هم در میان اشکانیان بزرگمردان و بزرگ زنانی بودند که در راه میهن گام برداشتند و هویت باستانی ما را تقویت کردند.

همه سلسله‌های ایران باستان در برابر زیاده خواهی‌های غربی‌ها ایستادگی کردند. این زیاده خواهی‌ها هم از دوران هخامنشیان وجود داشت.

در منابع یونانی آمده است که برخی از یونیان از جمله اسپارتی‌ها در دوران کوروش بزرگ با دشمنان ایرانیان از جمله لودیه متحد شدند و جنگ علیه ایرانیان را آغاز کردند!! اما کوروش بزرگ به آنها واکنش نشان داد و پیروزی بزرگی را برای ایرانیان رقم زد. بعد ها در زمان داریوش بزرگ و خشایارشای بزرگ باز هم شروع کننده جنگ یونانیان بودند و حتی فرستادگان شاهنشاهان ایرانی را که برای گفتگو به دیار آنها می‌رفتند را به قتل رساندند!! ولی هخامنشیان از مرزها دفاع کردند و حتی خشایارشا برای تنبیه مهاجمین، آتن را فتح کرد. سرنوشت جنگ هم در زمان شاهنشاهانی مانند اردشیر یکم و داریوش دوم به نفع ایرانیان رقم خورد. اما ایرانیان همیشه پیروز نبودند و در نهایت الکساندر مقدونی توانست هخامنشیان را شکست دهد.

پس از مدتی جنبش ایرانیان برای بازیابی هویت و شکوه گذشته شکل گرفت و اشکانیان بازماندگان الکساندر را از جهان ایرانی بیرون کردند و بار دیگر یک شاهنشاهی ایرانی بزرگ را شکل دادند.

در همان زمان بود که با روی کار آمدن امپراتوری روم که به راستی یکی از قوی‌ترین امپراتوری‌های تاریخ بودند، جنگ‌های ایرانیان و رومیان در تاریخ مشهور شد. اشکانیان ایستادگی جانانه‌ای در برابر رومیان کردند و در جنگ حران پیروزی بزرگ و به یادماندنی را برای ایرانیان رقم زدند. اما ایرانیان همیشه پیروز نبودند و شکست هایی هم از رومیان خوردند به ویژه در اواخر دوران اشکانی.

باز هم در دوران ساسانیان، ایرانیان در برابر افزونه خواهی رومیان ایستادگی کردند. نقش برجسته‌های ساسانی، پیروزی ایرانیان بر رومیان در زمان ساسانی را آشکارا نشان می‌دهند.

پس اینطور نیست که فقط اشکانیان در برابر حکومت‌های غربی ایستادگی کرده باشند بلکه ایستادگی در برابر تهاحم بیگانگان چه تهاجمات از شرق و چه تهاجمات از غرب همواره مورد توجه ایرانیان قرار داشته است.

میهن‌پرستان باید هوشیار باشند و بدانند با سیاست جدیدی از طرف ایران‌ستیزان سابق روبرو هستیم تا شاید در میان دوستداران تاریخ ایران باستان چندگانگی و جدل‌های بی ثمر به وجود آورند.

بدون تردید همه دوره‌های تاریخی، ویژگی هایی دارند که باعث سربلندی ما می شوند. پس اصلا درست نیست یک دوره را در برابر دوره دیگر قرار دهیم

منبع : پایگاه خِرَدگان

پس از ناکامی بزرگ ایران‌ستیزان در تخریب ایران باستان و استقبال گسترده جوانان از هویت باستانی ایرانیان، گویا اخیرا همان ایران‌ستیزان سابق به دنبال تغییر سیاست‌های خود هستند و می‌خواهند اشکانیان را در برابر هخامنشیان علم کنند!! آنها مانند همیشه تبلیغ می‌کنند که هخامنشیان دوست‌دار یهود بودند و یهودیان هخامنشیان را بزرگ کردند. این در حالی است که یهودیان در آثار هخامنشیان بسیار کمرنگ هستند به طوری که حتی یک نقش برجسته از یهودیان در پارسه (تخت جمشید) وجود ندارد. در هیچ کدام از کتیبه‌های هخامنشی اشاره‌ای به یهودیان نمی‌شود، حتی در استوانه کوروش بزرگ اشاره مستقیم به یهودیان نشده است. این نشان می‌دهد که هخامتشیان چندان نگاه ویژه‌ای به یهودیان نداشتند‌ و این قوم مانند دیگر اقوام از آزادی مذهبی در روزگار آباد هخامنشیان برخوردار بودند. اما ایران‌ستیزان سابق با تکرار همان ادعاها درباره هخامنشیان اخیرا اظهار می‌کنند که اشکانیان با شکوه‌تر از هخامنشیان بودند و از انجایی که اشکانیان در برابر روم ایستادگی کردند، غربی‌ها تاریخ آنها را تحریف کردند و چیزی درباره آنها نمی‌گویند!!! این در حالی است که اشکانیان خود را از نوادگان هخامنشیان می‌دانستند و به دنبال احیای شاهنشاهی هخامنشی بودند. اتفاقا هنوز هم بهترین کتاب‌ها درباره تاریخ اشکانی، کار پژوهشگران غربی است!!! بدون تردید اشکانیان تمدن بزرگی را به وجود آوردند و اساسا با توجه به تحولات تاریخی نمی‌توان برتری برای یکی از سلسله‌های ایرانی قائل شد چرا که هر کدام ویژگی‌های خود را داشتند. بحث تاریخی درباره اشکانیان و منابع آن عصر یک بحث دانشگاهی است و به راستی تاریخ اشکانیان جای کار زیادی دارد. به ویژه اگر باستان‌شناسی درباره اشکانیان به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد داده‌ها و اسناد قابل قبول تری درباره آنها بدست می‌آید و ما را به شناخت بیشتر اشکانیان نزدیک می‌کند. تردیدی نیست که هم در میان هخامنشیان و هم در میان اشکانیان بزرگمردان و بزرگ زنانی بودند که در راه میهن گام برداشتند و هویت باستانی ما را تقویت کردند. همه سلسله‌های ایران باستان در برابر زیاده خواهی‌های غربی‌ها ایستادگی کردند. این زیاده خواهی‌ها هم از دوران هخامنشیان وجود داشت. در منابع یونانی آمده است که برخی از یونیان از جمله اسپارتی‌ها در دوران کوروش بزرگ با دشمنان ایرانیان از جمله لودیه متحد شدند و جنگ علیه ایرانیان را آغاز کردند!! اما کوروش بزرگ به آنها واکنش نشان داد و پیروزی بزرگی را برای ایرانیان رقم زد. بعد ها در زمان داریوش بزرگ و خشایارشای بزرگ باز هم شروع کننده جنگ یونانیان بودند و حتی فرستادگان شاهنشاهان ایرانی را که برای گفتگو به دیار آنها می‌رفتند را به قتل رساندند!! ولی هخامنشیان از مرزها دفاع کردند و حتی خشایارشا برای تنبیه مهاجمین، آتن را فتح کرد. سرنوشت جنگ هم در زمان شاهنشاهانی مانند اردشیر یکم و داریوش دوم به نفع ایرانیان رقم خورد. اما ایرانیان همیشه پیروز نبودند و در نهایت الکساندر مقدونی توانست هخامنشیان را شکست دهد. پس از مدتی جنبش ایرانیان برای بازیابی هویت و شکوه گذشته شکل گرفت و اشکانیان بازماندگان الکساندر را از جهان ایرانی بیرون کردند و بار دیگر یک شاهنشاهی ایرانی بزرگ را شکل دادند. در همان زمان بود که…

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید !
0 bigtheme
دریافت مطلب بصورت پی دی اف
راستی!ما یک راه نزدیک برای در کنار شما بودن پیدا کردیم...
ابوالفضل
مؤسس سرای تاریخ | علاقمند در تواریخ ملل، ادیان و مذاهب، تاریخ می‌باشم | همواره این امید را داشته‌ام که بتوانم یک گام مثبت در راستای بالا بردن اطلاعات تاریخی افراد بردارم .

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

تگ ها سرای تاریخ ، سایت تاریخی ، دانلود ، مقالات ، داستان های تاریخی ،تاریخ ، مطالب تاریخی ، زندگینامه ها ، سایت سرای تاریخ ، وب سایت سرای تاریخ ، تاریخ