سامانه لارسان

«در این سامانه میتونی به خط های رایج دوران باستان هر چی دوست داری بنویسی»

خط میخی

Cuneiform

در این قسمت به خط میخی هر چی دوست داری بنویس

«سومریان (حدود ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد) با ابداع خط میخی دوره ای را آغاز کردند که به عنوان آغاز خط نویسی و تاریخ نگاری شهرت دارد»

خط اوستایی

Avestan

در این قسمت به خط اوستایی هر چی دوست داری بنویس

«خط اوستایی در سده سوم میلادی برای نوشتن اوستا ابداع شد. این خط، از خط پهلوی برگرفته شده ولی از آن کامل تر است و دارای ۵۳ نویسه است و از راست به چپ نوشته می شود »

تبدیل تاریخ

Date conversion

در این قسمت می تونی تاریخ میلادی رو به شمسی و شمسی رو به میلادی تبدیل کنی

سامانه لارسان | طراحی و توسعه : ابوالفضل فدائی | سرای تاریخ