سرای تاریخ
سرای تاریخ |مرجعی کامل درباره تاریخ ایران و جهان
 موقعیت شما در سایت : سرای تاریخ » صفحه نخست » رسمِ نیک
خبرهای سایت

پس از آن که سپاهیان تیرداد(اشک دوم) پادشاه ایران ، ارتش یونان رابه عقب راند و سلوکوس فرمانروای آن ها را به بند کشید در شهر صددروازه ( دامغان امروزی ) به خاطر این پیروزی- ارزشمند، جشن و پای کوبی بزرگی برپا شد .در میان بزم، اشک دوم دید گروهی، تن پوشِ رزم آورانِ شکست خورده ی یونانی را بر تن نموده و مردم را می خندانند . پادشاه ایران دستور داد آن هارا گرفته و در بند بیندازند . آن شب فرمانروای ایران به مردم گفت : فرزندانِ ما جانانه جنگیدند و در راه ایران کشته شدند. جنگجویان یونانی هم مسخرهنبودند و اگر می توانستند یک ایرانی را هم زنده نمی گذاردند آن ها به خاطر کشورشان کشته شدند و ما پیروز . خندیدن بر سپاه درهم شکسته ی آن ها در خوی ما نیست . فرومایگان، پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند . پس از سه روز به فرمان پادشاه ایران گروهی که در بزم، دستگیرشده بودند آزاد گشتند . و این رسمِ نیک برای آیندگانِ سرزمینِ پاکِ ایران باقی ماند .

ادامه مطلب
تگ ها سرای تاریخ ، سایت تاریخی ، دانلود ، مقالات ، داستان های تاریخی ،تاریخ ، مطالب تاریخی ، زندگینامه ها ، سایت سرای تاریخ ، وب سایت سرای تاریخ ، تاریخ