موقعیت شما در سایت : سرای تاریخ » صفحه نخست » 1400 » اسفند
خبرهای سایت
دوران حکومت سلسله ی اشکانیان

نگارنده : مسعود خواجه

( پایه دهم انسانی)

شاهنشاهی اشکانی که در ادبیات غربی با نام امپراطوری پارت ها شناخته می شود ، یکی از قدرت هایی سیاسی و فرهنگی ایرانی درایران زمین بود که ۴۷۱ سال بر قسمت اعظم غرب آسیا و آسیای

میانه حکومت می کردند . این شاهنشاهی در قرن سوم پیش از میلاد توسط ارشک رهبر قبایل ایرانی پس از فتح پارت در شمال  شرقی ایران تاسیس گردید. وی سپس با متحد کردن پارتیان و دیگر اقوام ایرانی علیه سلوکیان قیام کرد و با تثبیت اقتدار ، بنیان سلسله ی خود را از تبار هخامنشیان بر شمرد. مهرداد یکم با تصرف مناطق ماد و میان رودان ، قلمرواشکانی را تا حد زیادی گسترش داد و سرانجام

 شاهنشاهی اشکانی در دوران مهرداد دوم به اوج گستره ی خود رسید. پهناوری دولت اشکانی در دوره ی اقتدارش از رود فرات تا هندوکش و از کوه های قفقاز تا خلیج فارس را شامل می شد. به دلیل قرار گرفتن جاده ی ابریشم در گستره ی حکومت اشکانی و قرار گرفتن در مسیر بازرگانی بین جمهوری روم و حوضه ی مدیترانه و امپراتوری هان در چین ، این امپراتوری به مرکزی برای تجارت جهانی تبدیل شد. اشکانیان در دهه های نخستین حکومت خود ، بعضی از سنت هایی که پس از نبرد گوگمل رواج یافته بود را در دربار خود پذیرفتند اما رفته رفته سنت های ایرانی بر همتایان خود غلبه کردند و این دوره شاهد یک نوزایی فرهنگی ایرانی بود. شاهان اشکانی خود را شاهنشاه میخواندند که نشانگر ادعای آنان بر جانشینی هخانمشیان است. در واقع شاهان اشکانی به راستی شاه شاهان بودند ، زیرا تعداد زیادی از شاهان منطقه فرمانروای  اشکانی را به عنوان شاهنشاه خود به رسمیت میشناختند ، درحالی که در دوره هخامنشی فرمانروایان محلی توسط دولت مرکزی انتخاب می شدند ، شاهنشاهی اشکانی تعداد زیادی پادشاهی کوچک و  بزرگ را در دل خود جایی داده بود که فرمانروایی بر آنان به صورت موروثی دست به دست می شد.

ادامه مطلب
مقاله ضرورت استفاده از روش های جدید در آموزش تاریخ

نویسنده :ابوالفضل فدائی

براي آن كه درس تاريخ را به درسي زنده ، پويا و با نشاط تبديل كنيم و به هدف خود ، يعني شناخت بهتر جامعه با تكيه بر گذشته ي تاريخي آن و جلوگيري از خطاهاي گذشته ، برسيم و در عين حال ديدگاه عمومي والدين و دانش آموزان را نسبت به درس تاريخ تغيير دهيم، بايد به جاي استفاده از روش هاي سنتي سخنراني يا روخواني كتاب از روش هاي نوين در آموزش استفاده كنيم . در اين روش ، كتاب انبار اطلاعات ، معلم انتقال دهنده آن و دانش آموز عنصر منفعلي است كه بايد آن اطلاعات را به خاطر بسپارد. اين روش دل زدگي، يكنواخت بودن كلاس و حتي تنفر نسبت به درس تاريخ را در دانش آموزان ايجاد مي كند . در واقع در عصر اطلاعات ، انتقال اطلاعات نبايد هدف باشد بلكه تحليل و پردازش اطلاعات هدف است و اين نيز ضمن استفاده از روش هاي نوين تدريس ، به اصلاح رويكرد هاي اساسي نياز دارد. نتايج و دستاوردهاي مقاله حاضر نشان مي دهد كه يكي از دلايل عدم جذابيت درس تاريخ براي دانش اموزان استفاده از روش هاي سنتي در تدريس و همچنين تكيه پيش از حد بر محفوظات ،.بنابراين در تدريس تاريخ بايد از روش هاي سنتي فاصله گرفت و با هدف گذاري جديد، از همه ي ابزارها و امكانات مؤثر براي آموزش بهتر آن كمك گرفت.

ادامه مطلب
مقاله نگاهی بر وضعیت ارتش در دوره قاجار

نویسنده : ابوالفضل فدائی

ساختار حكومت قاجار مخصوصاً ساختار نظامي ارتش بسيار سنتي، ابتدايي و فاقد كارآيي بوده ؛ به همين دليل ، بخشياز موانع شكل گيري ارتش ريشه در همين ساختار سنتي ريا، فساد آميز و ناسودمند اقتصادي و نظامي حكومت قاجارداشته است كه موجب ناهموار شدن راه اصلاحات گرديده بود. و سپاهيان به شيوه هاي سنتي تعليم مي ديدند و تحت امرروساي قبايل خود بودند .هجوم دولت هاي استعماري روسيه و انگليس به ايران ،مخصوصاً شكست هاي سنگين از روسيه،حكومت گران و نخبگان حكومت قاجار را متوجه ساختار سنتي و ناكارآمد ارتش قاجار كرد. از اين رو انديشه اصلاحاتنظامي و تشكيل ارتش ، دولت مردان قاجار را به تلاش ها و اصلاحات مختلفي وا داشت و آنها را در راه رسيدن به اينهدف ، كوشش هاي زيادي انجام دادند ؛ اما اين تلاش ها به نتيجه مطلوب نرسيد از اين رو مقاله حاضر در صدد است باشيوه توصيفي تحليلي – تاريخي به بررسي وضعيت ارتش در دوره قاجار و اصلاحات نظامي علي رغم تلاش هايدولتمردان بپردازد.نتايج و دستاوردهاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه عواملي چون نبود آموزش نظامي ، نبود تجهيزاتمدرن و بي توجهي به امور نظامي و مخالفت كارگزاران داخلي و ضعف و ناكارآمدي ساختار اقتصادي و نظامي در انحطاطارتش ايران در اين دوره نقش داشته است.

ادامه مطلب
زندگینامه عایشه یکی از همسران پیامبر (ص)

عایشه دختر ام رومان و ابوبکر بود. ایشان یکی از همسران محبوب و دائمی پیامبر اسلام بودند. عایشه به راستگوترین دختر از بین دختران راستگو لقب داده شده است.

بیوگرافی عایشه همسر حضرت محمد (ص):

عایشه، دختر ابوبکر

زاده ی ۶ سال پیش از هجرت/۶۱۴ میلادی در مکه

درگذشت ۵۸ هجری قمری/۶۷۸ میلادی در مدینه

آرامگاه قبرستان بقیع

محل زندگی مکه و مدینه

ملیت حجازی

نژاد عرب

عنوان ام عبدالله، ام المؤمنین، حمیرا

دوره صدر اسلام

دین اسلام

همسر(ها) محمد پسر عبدالله

فرزندان فرزندی نداشت

والدین ابوبکر، ام رومان

خویشاوندان عبدالرحمن بن ابی بکر (برادر)

ادامه مطلب
تگ ها سرای تاریخ ، سایت تاریخی ، دانلود ، مقالات ، داستان های تاریخی ،تاریخ ، مطالب تاریخی ، زندگینامه ها ، سایت سرای تاریخ ، وب سایت سرای تاریخ ، تاریخ